Welkom op mijn blog - de week van dag tot dag -

Welkom op mijn blog - de week van dag tot dag -

I.v.m. werkzaamheden tijdelijk oponthoud

 

 

 

 

werk in uitvoering

 

Beste allen,

 

jullie hadden al gemerkt dat de wekelijkse of 2-wekelijks "keek op de week" even uitbleef. De afgelopen weken zijn zowel doordeweek als in de weekende dusdanig bezet geweest, dat het er niet van is gekomen om de reguliere blog te schrijven.

Ik voorzie tot aan de meivakantie (1-11 mei) nog niet zoveel ruimte ontstaan, daarna wil ik proberen om het weer op te pakken.

Ik reken op jullie begrip in deze en ben alleszins voornemens om weer stukjes te gaan schrijven...de reacties waren over het algemeen zo positief dat ik niet anders kan. Knipoog

mooi voorjaar

23 feb - 6 mrt.....never a dull moment....

In verband met het enorm hoge tempo waarin zaken elkaar opvolgen ben ik genoodzaakt om in de tijden van drukte steeds een blog van 2 weken te maken. Zodra er wat meer lucht gaat ontstaan probeer ik het weer wekelijks te doen.

De week van 23 feb - 27 feb in vogelvlucht:

we starten met een flitsbezoek aan de huisarts i.v.m. een steeds harder worden de piep/fluittoon in mijn oor. Er lijkt een gaatje in het trommelvlies te zitten maar een bezoek aan de KNO-arts op 11 mrt moet uitsluitsel brengen.

De maandag gaat verder op aan een overleg met Maris, portefeuilleoverleg met Helga Witjes, inspiratielunchbijeenkomst over  overheidsparticipatie en in de middag een bezoek van de directeur van de NVVB (Nederlandse vereniging voor burgerzaken). Dat laatste was een enorm verhelderd bezoek, al snel wordt duidelijk dat netwerken en relaties leggen van groot belang kan zijn. Dinsdags hebben we het over het actualiseren van het reglement burgerlijke stand, waardoor trouwen op elke locatie in Lingewaard mogelijk moet worden en huwelijken door elk willekeurig person kunnen worden voltrokken. Dit stuk komt in juni in de raad. Verder overleggen met Monique (managementtaken) en Ton Kersten (begraafplaatsen) en Ine (MT-voorstel beveiliging...alweer). Woensdag start met een vroege instructie van Frank Postelmans i.v.m. de belastingaanslagen die zaterdag op de deurmat vallen. Rest van de ochtend tijd om mails, brieven en vragen weg te werken. Donderdag een overleg met SIM (websiteleverancier) over de nieuwe koers die we willen gaan varen richting een toptakensite . Het wordt een prettig overleg, op 12 mrt een vervolg. Tussen de middag afscheidslunch met Bert Jolink, aangezien Hanny met vakantie is ligt die schone taak bij mij Knipoog.  In de middag stuurgroep overleg ODRA, er wordt vooruitgekeken naar de workshops van volgende week...de teneur is niet heel opgewekt...helaas. Eind van de middag wordt het contract getekend met de firma Mintlab voor het project Zaakgericht werken...taart !! Vrijdagochtend regulier overleg met Informatievoorziening, stand van zaken iBurgerzaken doorgesproken. Rest van de dag lezen, mails beantwoorden en planning maken....en de week is alweer voorbij.

 De week van 2-6 maart als een achtbaan:

Zaterdag zijn er 20.000 belastingaanslagen op de Lingewaardse deurmatten gevallen. Dit leidt doorgaans tot een piek aan bellers. De bezetting is dus op oorlogssterkte, en ondanks 2 zieke uitvallers (Mirian en Marleen) lukt het om de drukte het hoofd te bieden. Maandag is het nog lekker druk, dinsdag al ietsje minder en vanaf woensdag zitten we alweer  bijna ophet normale niveau. Het afhandelpercentage voor belastingcalls ligt in de eerste week op ruim 70%. Minder dan 3 van de 10 calls moeten doorgezet worden naar belastingen, de rest gebeurd in het callcenter. Chapeau !!

Maandag en dinsdag staan in het teken van de livegang van iBurgerzaken. Vanaf woensdag gaan de aangiften burgerlijke stand in de nieuwe applicatie. Er wordt maandag en dinsdag nog hard gesleuteld om alles op tijd klaar te krijgen...en het lukt. Woensdag zijn we live ! Wanneer gaat de klant hier nu iets van merken? We streven ernaar om op 18 mei ook naar de klantkant toe live te gaan. Er moet echter nog wel e.e.a. gebeuren om de etalage op tijd gevuld te krijgen. Dinsdag en woensdagochtend zijn er workshops van de ODRA over frontoffice inrichting, post & archief zaken en BAG-taken (basisregistraties). Dinsdagochtend (frontoffice workshop) ga ik met Kim mee (mijn auto is onverwacht langer bij de garage...auww dat gaat euro's kosten), we belanden direct op de A325 in de file door een ongeval en komen dus veel te laat in Arnhem. Dan krijgt de auto van Kim ook nog eens een mankement waardoor zij naar de garage moet en ik alleen naar de workshop ga. Woensdagochtend  (bagtaken workshop) ga ik met Carolien en Joyce en kiezen we uit voorzorg voor de bus...en we zijn zowaar op tijd.  Op donderdag praat ik met Theo Timmermans over het overhevelen van applicatiebeheertaken m.b.t. de makelaar. Deze liggen nu bij Femmie, maar die gaan naar het cluster gegevensbeheer. Tussen de middag praat ik bij met Hanny Vogel die na 3 weken vakantie weer terug is. In de middag tijd om lopende zaken bij te werken (o.a. schrijven aan 3 van de 38 ballonnen die door MT en TL in de lucht worden gehouden). Do 12 mrt wordt in een MT/TL-overleg een inventarisatie gemaakt van die 38 ballonnen en wordt bepaald hoe ze in de tijd worden gezet (wie doet wat, waarom en wanneer). Bij de ballonnen moet je denken aan: zaakgericht werken, procesinrichting, waarstaatjegemeente, burgerpanel, HRM-agenda, gesprekscyclus etc. etc. Door meer afstemming te organiseren tussen de verschillende onderwerpen zouden we meer in control moeten komen.

Vrijdag wordt een dag met veel hectiek en adhoc werk: de dag start eigenlijk al op donderdavond om 24.00 uur als Rachel appt dat de verkeerde huis aan huis folders voor de verkiezingen zijn bezorgd....grrrr....thuis inloggen op het late uur om te zien of we wel de goede formats opgestuurd hebben en Rachel laat me weten dat dit gelukkig wel het geval is, oorzaak ligt dus buiten de deur...ondanks dat slaapt niet echt heel erg lekker als je zoals zij "projectleider verkiezingen" bent.... Vrijdagochtend zijn er door Rachel in een paar uur tijd al 20 telefoontjes met PostNL gepleegd. We houden goed contact met elkaar om acties af te stemmen, ochtend start voor mij met overleg met Ine om het MT-stuk over beveiliging te bespreken. Dekking van de kosten blijft een lastig punt. Het MT is het wel eens met de insteek dat er een beveiliger moet komen (als onderdeel van een intregraal plan omtrent beveiliging), maar alleen als de financien ook goed geregeld zijn.  Aansluitend overleg met Judith Harmelink en Jan Boeije over ballon 8. Programma Dienstverlening....een ballon waar heel veel onder te scharen valt...misschien wel teveel. Een deel van de ochtend en de rest van de middag gaat op aan herstelwerk t.a.v. huis aan huis folder. Rond een uurtje of 4 tikken we hem dankzij het thuiswerk van Rachel af: er worden 20.000 nieuwe folders gedrukt, bezorging donderdag 12 maart, er worden 35.000 nieuwe stembiljetten gedrukt...de 35.000 verkeerde worden vernietigd.....je wilt liever niet in de pers komen met negatieve publiciteit....soms zit het mee en soms zit het tegen. Oh ja, tussendoor ook nog even overleg met Helga Witjes over casus Jos Mahler....de DNA-match is namelijk bevestigd en er wordt richting een uitvaart gekoerst...wat is daar dan weer allemaal voor nodig.

 

Goed weekend !!! in de zon Cool

fietsen in de zon

 

een lach en een traan

Ook deze keer 2 weken in 1, vorig weekend liep namelijk op een andere manier dan verwacht.

 Maandag de 9e wordt een lange dag; eerst maar eens de mail en post doornemen, rondje op de vleugel en  nog wat stukken lezen voor het overleg van 12.30 uur.  Halverwege de ochtend even aansluiten bij het portefeuille overleg van Helga Witjes om wat lopende zaken door te nemen. Tussen de middag een overleg met enkele teamleiders en concerncontroller Hans Dekkers over een kwestie op TL-MT-niveau. In de middag al even wat voorbereiding getroffen voor het opstellen van de jaarrekening. Hiervoor moet informative worden verzameld en geanalyseerd. Om 18.00 uur een tweetal hoorzittingen, hierover heb ik via de mail al info verspreid. Om 19.15 uur gaan we richting huis.

De rest van de week staat in het teken van diverse overleggen over o.a. de communicatiekalender, begraafplaatsen, iburgerzaken, training toezichthouder en applicatiebeheer. Daarnaast gaat er veel tijd zitten in het verfijnen van de input voor de jaarrekening. Voor wat betreft dat laatste: er is een principe afspraak gemaakt dat Femmie en Kim elkaar op onderdelen gaan vervangen m.b.t. applicatiebeheer (telefooncentrale en burgerzakenapplicatie). In het kader van risicospreiding en beperking van kwetsbaarheid is het noodzakelijk dat er onderling vervangen kan worden. Beiden staan hier positief tegenover.

carnaval huissen

 Het carnavalsweekend wordt gekenmerkt door een lach en een traan. Nadat we zondag hebben gekeken naar een prachtige optocht in Angeren kregen we een telefoontje dat een tante van Renate onverwacht op 64-jarige leeftijd was overladen.

Maandagochtend is grotendeels vrij gepland van afspraken om wederom nog wat werk aan de jaarrekening. De middag staat op vrij om (ondanks het sterfgeval) de carnavalssfeer in Huissen te proeven. Gelukkig was Maris bereid om het laatste stukje van mijn piketdienst over te nemen.

Dinsdagochtend start met een overleg TL die onder Ine vallen (Marc Leenders van FIN, Theo Timmermans van IV, Pieter van den Nieuwenhuizen van Projectontw. en Hanny Vogel van VTH). Ook bij dit overleg gaat het o.a. over de jaarrekening. Aansluitend overleg met Trudi (S&W)  over informatiebeveiliging. In de middag een toelichting gegeven bij de commissie VGWM over de stand van zaken m.b.t. beveiliging en de voorstellen die in de maak zijn. Tot slot nog een overleg met Maris, Theo T en Angelique over een calamiteitenplan. Het college en MT hebben verzocht om zo'n plan n.a.v. de stroomstoring van een paar weken geleden. Een aantal zaken zijn goed opgepakt, een aantal andere iets minder...daar is dus ruimte voor verbetering.

Woensdag samen met Maris (wederom) getypt aan het MT-voorstel over beveiliging. Het is een lastige klus, waarbij het van belang is om alle aspecten mee te nemen en goed te belichten. Later in de ochtend overleg met Wilma Kuster over een tool die sindskort beschikbaar is om gegevens in de RNI te raadplegen.

De inkt van de jaarrekening is nog niet droog of we mogen alweer een bijdrage leveren aan de 1e tussentijdse rapportage voor de raad (voorheen voorjaarsnota). Dit gebeurd in een nieuwe applicatie (LIAS) en dus krijg ik uitleg van Maryse (adviseur FIN). De rest van de ochtend staat in het teken van verkiezingen. We hebben o.a. overleg met de mannen van de buitendienst om het draaiboek te bespreken en we kijken kort bij de Schaapskooi waar we op 19 maart de stemmen gaan tellen. In de middag nog net even tijd om wat brandjes te blussen, mt-voorstel met Ine te bespreken en een korte toelichting te krijgen van het projectteam zaakgericht werken.

Vrijdagochtend  casusoverleg met JZ over een handhavingsgeval waar we mogelijk buurgemeente Overbetuwe bij nodig hebben. Tot slot nog een overleg met Martijn van Randwijk (externe bij OBR) en Theo Pruin over de huidige stand van zaken omtrent het begraafplaatsenbeleid en de uitvoering ervan. De middag brengen we door in het crematorium. 's Avonds nog een bloemetje gebracht bij Mirjan die ziek thuis is.

Opzij, opzij, opzij....we hebben ongelofelijk haast.....

26-30 jan & 2-6 feb 2015

Wegens tijdgebrek deze keer niet een wekelijkse blog maar 2 weken in 1.

De week van 26 tot 30 januari gaat de boeken in als de week van de storingen....tjonge jonge jonge....hoe afhankelijk kan je zijn van techniek. Het begon al voor het weekend, maar na het weekend was het feest echt compleet. Geen inlog mogelijk met DigiD via de website, geen persoonsgegevens kunnen ophalen van buitengemeentelijke personen, problemen met Civision Samenleving, de ODRA-medewerkers konden geen gegevens ophalen. Een hoop gedoe, veel tijd en energie die weglekte door al deze problemen. Veel samen opgetrokken met Theo Timmermans en Peter Beezemer (die hartstikke ziek thuis was, maar toch elk half uur wel weer mailed met een update). Tegen het einde van de week werd het echt spannend, want er stond een landelijke conversie voor de Basisregistratie personen gepland. Na veel overleg, nadenken, tekenen en doordrukken kwamen we tot de conclusie dat het toch moest lukken....en dat lukte ook! Tussen de bedrijven door ook nog de nodige overlegjes: Helga (onze wethouder maakt een rondje over de afdeling), PinkRoccade de duimschroeven aangedraaid vanwege de vertraagde invoering van de digitale aangiften burgerlijke stand, teamoverleg burgerzaken, overleg over verkiezingen en ga zo maar door. Een week van 5 werkdagen trok als een tornado door de agenda. Op naar de volgende week.

 

storing

De week van 2 tot 6 feb ging gelukkig met iets minder storingen van start. De week staat o.a. in het teken van de planning en control cyclus, deze keer kijken we terug naar de resultaten van 2014 en wordt de jaarrekening opgesteld. Waar zijn we binnen budget gebleven en waar zitten onder- of overschrijdingen. In de middag bijpraten met BMC over de ondersteuning tijdens de zelfevaluatie BRP, er zijn ondanks de klinkende resultaten een aantal zaken niet goed gegaan (o.a. de kwaliteit van de stukken die BMC heft aangeleverd liet te wensen over). Met Hanny Vogel een presentatie voorbereid voor de MT-TL bijeenkomst van donderdag.

Dinsdagochtend starten we met een AMO (afdelingsmanagementoverleg) op basis van de nieuw teamindelingen. Marc Leenders en Theo Timmermans zijn een ochtend op cursus, dus Ine, Hanny, Pieter en ik zijn met een klein gezelschap. Tussen de middag een overleg met de aanwezig TL in voorbereiding op de bijeenkomst van donderdag. In de middag overleg met Ralph over de website. De contouren voor de inrichting van een nieuwe website worden langzaam zichtbaar, er moet echter nog wel een hoop voor gebeuren. Tot slot nog even 1-op-1 met Ine over de lopende zaken, waaronder de oplopende werkdruk door de langdurige vervanging van o.a. Monique (team S&W).

Woensdag starten Maris, Thea (P&O) en ik met een overleg over het voorstel dat in concept gereed is over beveiliging. Tussendoor mails wegwerken en factuurtjes accorderen. 2e helft van de ochtend met Maryse (Financien) de budgetten doorgenomen in het licht van de jaarrekening....moet nog wel wat schrijfwerk worden verricht, zitten links en rechts wat kleine afwijkingen. 's Middags met Max en een vriendje op de fiets naar Lent voor een meeloopmiddag op de middelbare school. Op de heenweg een heerlijk zonnetje (en oh wat is het dan maar een klein stukje), op de terugweg een vette sneeuw/hagelbui (en oh wat is het dan ineens een roteind Schreeuwen).

Donderdagochtend het MT-TL-overleg waarin door de TL-en een stevig statement wordt gemaakt over de werkdruk onder de teamleiders, maar ook onder een flink aantal medewerkers. Politiek, bestuurlijke druk is hier mede oorzaak van, maar ook de vervanging van elkaar bij afwezigheid spelt een rol. Pittige discussies gaan over de tafel. De oplossing is niet direct voor handen, dient nog opvolging te krijgen. Tussen de middag met Femmie even de hoorzittingen van maandag voorbesproken. Aanvullend verweerschrift van de bezwaarmaker lijkt geen schokkende nieuwe zaken te bevatten, we gaan de zittingen dus met vertrouwen tegemoet. In de middag laatste beoordelingsgesprek. Tot slot een evaluatiebijeenkomst in het kader van de samenwerking met de ODRA. We zijn bijna 2 jaar onderweg, er is veel bereikt, maar er zijn ook nog hobbels die gladgestreken moeten worden (o.a. BAG-werkzaamheden). 's Avonds een paar uurtjes sporten gepland, maar het wordt een zonnebankje en een warme douche....brrr wat is het ineens koud.

 Vrijdagochtend geblokt voor de jaarrekening, loopt echter anders. Voorstel beveiliging met Maris samen verder afgemaakt, kan nu op route voor advies van o.a. P&O en FIN. In de middag overleg met Reinout en Jan Boeije over een plekje voor de begraafplaatsadministratie in de zaakoplossing die momenteel wordt gebouwd. De huidige applicatie is verouderd en wordt niet ontwikkeld. Als de administratie in de zaakoplossing als zaaktype kan worden opgenomen scheelt dat de aanschaf van een nieuwe applicatie. Beide heren zien mogelijkheden...dat stemt hoopvol. Meteen huidige stand van zaken met betrekking tot het project zaakgericht werken doorgenomen. Project is op koers loopt iets minder voorspoedig dan verwacht, maar toch zijn er voor de zomer al teams die op de nieuwe manier zullen werken. In de namiddag dan toch nog even aan de jaarrekening, maar het vlammetje is nog maar een waakvlammetje....dan het weekend nog maar even verder typen. Zaterdag nog maar een keer naar een open dag van een middelbare school (Citadel College Lent)....en dan de knoop doorhakken. Zondagmorgen 2 uurtjes spinnen....en deze keer moet het....over 3 maanden moet de zwembroek nl. alweer aan en ik kan zwemmen zonder bandjes :-)

zwembroek

De week van de Zwitserse Frank

Wat heeft de Zwitserse Frank nu met Lingewaard te maken? Op zich niet zoveel op het eerste gezicht. Maar het gaat om de beweging die in Zwitserland wordt gemaakt. Het lef om een keuze te maken die afwijkt van het geëffende pad. Zwitserland ziet de mogelijkheid om van een bedreiging een kans te maken...dat maakt ze uniek, naast dat ze al uniek waren door hun uitzonderlijke kazen, uurwerken en prachtige Bergen. Lees via de volgende link waarom die Zwitserse Frank zo bijzonder is: http://www.treasury.nl/blog/tag/zwitserse-frank/ 

Maandag start wederom met een sollicitatiegesprek (3e in de rij) voor de functie van teamleider Werk & Inkomen. Aansluitend even wat verkiezingszaken gladstrijken. Tussen de middag 2-wekelijks overleg met Ine om lopende zaken te bespreken. In de middag burgemeester bijpraten over bemensing stembureaus, aanplakborden en tellen door OBC-scholieren. Vanaf begin van de dag alweer een stuk of 30 mails in de postbus waar nog iets mee moet. Hoe zou dat zijn geweest in de tijd dat email nog niet bestond....je zou denken dat je tijd overhield...

Dinsdag bespreken Maris, René, Ilonka en ik het onderwerp veiligheid in relatie tot het interventieteam en de rol van de medewerkers. Aanscherping van een aantal zaken blijkt nodig, verwachtingen worden meer helder gemaakt en verantwoordelijken benoemd. Tussen de middag een teamleidersoverleg waarbij o.a. de organisatieontwikkeling wordt besproken (Wat houdt nu precies die andere rol in, hoe gaan we om met tijdsdruk en politiek-bestuurlijke druk etc) en wordt vooruitgeblikt naar de MT-teamleidersbijeenkomst van 5 feb.  In de middag 2 verweerschriften met Femmie besproken voor de hoorzitting op 9 feb. Deze materie is (nog) geen routine en dient dus zorgvuldig te worden aangevlogen. Stukken zien er goed uit...laat je bij gelegenheid eens bijpraten, of als je kan of wilt mag je ook aansluiten bij de hoorzitting op 9 feb om 18.00 uur (wel vooraf even bij me melden als je komt). Tot slot met Ralph Besseling een voorbespreking over strategie website. Gaan we door met onze huidige leverancier of gaan we een andere koers varen.

Woensdabestg (ochtend) bestaat uit het wegwerken van email en post en een voorbespreking voor een bijeenkomst van donderdag. Bureau Berenschot doet onderzoek naar formatieomvang in relatie tot taken die een gemeente moet uitvoeren, doet analyses en aanbevelingen, en vergelijkt gemeenten...dat noemen we benchmarken. Aan de teamleiders is gevraagd om de formatie per team te verdelen over (wettelijke) taken (actie woensdag). Op de donderdag wordt dit besproken met een adviseur van bureau Berenschot. Doel? Er wordt in onze organisatie regelmatig geroepen dat we qua aantallen medewerkers erg laag zitten t.o.v. andere gemeenten. Een onderzoek als deze kan daar evt. als onderlegger bij dienen. Via de volgende link kan je meer info lezen over dit soort benchmarks: http://www.berenschot.nl/expertise-diensten/expertise-diensten/benchmarks/benchmark-gemeenten/ 

Donderdag een groot deel van de ochtend gaat op aan een overleg met Ralph, Theo Timmermans, Judith Harmelink en Arjan Paans over de toekomst van onze website (ook in relatie met zaakgericht werken, invoering iBurgerzaken etc.). Het resultaat is dat we vooralsnog bij onze huidige leverancier blijven, maar wel onder heel andere voorwaarden en met een fors afgeslankt productenpakket. Gelukkig hebben we de leverancier al de wacht aangekondigd...de boodschap zal dus niet onverwacht aankomen. Nagenoeg de hele middag gaat op aan het bespreken van de benchmark-input...en weet je....een keer bijtijds naar huis is ook wel lekker. In plaats van piepers en groenten, maar even de naar de AH om verse pasta, tonijn en spinazie te halen. Bij thuiskomst zie ik er 2 glunderen...daar doe je het voor.

Vrijdag nog een paar van de laatste voortgangs/beoordelingsgesprekken en een gesprek met de firma die jaren geleden al eens een bereikbaarheidsonderzoek (telefonie) heeft gedaan. Het callcenter heeft een uitzonderlijk hoog bereikbaarheidspercentage (circa 99%), als we tenminste geen stroomstoring of systeemcrashes hebben, maar de bereikbaarheid van backoffices is een stuk minder. Een onderzoek kan dat gevoel evt. weer bevestigen en helpen om het besef dat bereikbaar zijn belangrijk is nog eens kracht bij zetten. Halverwege de middag naar huis om even om te kleden, hapje te eten en de hapjes voor in de bus klaar te maken, want vanavond is het weer tijd voor de jaarlijkse PV-trip naar de vrienden van Amstel. Met bijna 40 collega's naar Ahoy voor 1 lange polonaise van artiesten. Wat een geweldig feest was het weer en wat heb ik heerlijk geslapen op de terugweg in de bus. Onschuldig

vval 2015Barry Hay

Verwacht het onverwachte.....

Zondag gaat de wekker om 04.30 uur (ja, je leest het goed!!) omdat Renate om 05.00 uur in Doornenburg moet zijn. Ze vertrekt met 8 dames naar de grootste Textielbeurs van Europa in Frankfurt om 3 dagen te buffelen en de stands gereed te maken voor de beurs die op woensdag start. Lange dagen met weinig slaap, maar wel heel veel plezier. Om 05.15 uur rollen we nog even terug het bedje in. Heerlijk uitgeslapen tot 09.30 uur en daarna een relaxte pyamadag met zoonlief. 's Avonds met z'n tweetjes genoten van de Thai in Arnhem.....mmmmm

Maandag begint met een aantal sollicitatiegesprekken voor de functie van teamleider Werk en Inkomen. Aanvankelijk zou één van de andere teamleiders hierbij aanschuiven maar door ziekte mocht ik onverwacht invallen. Zowel interne als externe kandidaten, aardige presentatie, uiteindelijke keuze is toch lastig, maar gelukkig sta ik er niet alleen voor. Eind van de ochtend de levering van de bordbusters voor de verkiezingen met de accountmanager van Bordbuster doorgenomen. Begin van de middag één van de laatste voortgangs/beoordelingsgesprekken en daarna vroeg naar huis om Max van school te halen (nog een paar maanden en dan volgt de grote stap naar de "grote school").

 Dinsdag heb ik mijn eigen iwp- en beoordelingsgesprek met Ine en......tadaaaa....ik mag blijven. Prettig gesprek in een ontspannen sfeer waar vertrouwen uit spreekt. Afgelopen jaar is erhard gewerkt om beelden helder te krijgen, ambities te bepalen en doelen te formuleren. Daar gaan we in 2015 mee verder. Eind van de ochtend overleg met Rachel over de invoering van de bestuurlijke boete voor burgerzaken. Volgens de wet mogen we de burger een boete opleggen als hij in gebreke blijft...maar gaan we dat ook daadwerkelijk doen? Dit onderwerp is nog niet rijp voor een besluit, er is eerst meer onderzoek nodig en er moet getoetst worden of er ook bestuurlijk draagvlak voor is. Wel bijzonder...jarenlang is er vanuit de branche geroepen dat er geen sanctiemiddel is om de burger te verplichten tot het doen van aangifte...nu hebben we een sanctiemiddel en passen we het niet meteen toe. Rare wereld is het af en toe...en we noemen het overheid  Lachend. Na de middag een interessant overleg met Kim en Marc de Ruijter over de toekomst van onze telefooncentrale. Ondanks dat de centrale pas een paar jaar oud is, zijn er al zoveel vernieuwingen op de markt. Open vizier dus en blik op wat de markt te bieden heft, ook voor degenen die regelmatig thuiswerken, buiten de deur zijn etc. etc. Daarnaast zorgen dat de huidige centrale beter benut wordt dan nu het geval is. Wederom bijtijds naar huis om de kleine man weer van school te halen. Vannacht komt moeders weer thuis en zijn de mannendagen weer afgelopen.

Woensdag tijd voor een aantal telefoontjes, voorbereiding voor de laatste MD-dag samen met Hanny Vogel, Pieter van den Nieuwenhuizen en Theo Timmermans. Eind van de ochtend aansluiten bij het MT in de rol van klankbordgroep voor de organisatieontwikkeling. De afgelopen maanden is de organisatie flink in beweging (andere rol MT, andere rol teamleiders, veranderingen in de samenleving, decentralisaties), de klankbordgroep die bestaat uit een afvaardiging van teamleiders, OR, P&O denkt mee over de wijze waarop de organisatie doorontwikkelt.

Donderdag een lange, intensieve management development dag met teamleiders en MT. Er wordt terug gekeken op de resultaten die in 2014 zijn behaald en hoe we die kunnen borgen. Daarnaast kijken we door naar 2015 en wat daarin nodig is om vast te houden wat we hebben. De druk is vaak groot, zowel in tijd als in energie die wordt gevraagd. Zijn we in staat om elkaar op de been te houden? Durven we elkaar erop aan te spreken als we uit de bocht dreigen te vliegen? En helpen we elkaar als dat nodig is? Dat zijn zo van die vragen.....

In de stromende regen naar Bemmel om een paar collega's op te pikken en dan snel door naar Elst voor het afscheid van Hannie. Man man....wat een entrée en wat was ze verrast door haar taxi. Heerlijk gegeten en een heerlijke sfeer. Was een topavond waar Hannie mooi op terug kan kijken.

Vrijdag sta ik op met een hoofd vol watten en het gevoel alsof er een heel chinees wokbuffet over me heen gewalst is, dus ik besluit om thuis achter de computer te kruipen. Ondanks de goede wil, lukt het maar matig. Noodzakelijke dingen handel ik af en daarna duik ik met een paar aspirines op de bank. Geen puf, geen energie....hopelijk krijgt de griep me niet te pakken. In de middag worden we getrakteerd op een toetje zo net voor het weekend....heel Bemmel zonder stroom. Nu levert dat thuis niet zulke grote problemen op, in een gemeentekantoor ligt dat heel anders. Er wordt snel een noodplan gemaakt en rond 16.15 uur gaan de KCC-collega's huiswaarts. Systeembeheer is dan nog druk bezig met herstelwerkzaamheden. Er volgen telefoontjes van Helga Witjes, Theo Timmermans en Peter Beezemer. Ik krijg het verzoek om thuis in te loggen om te zien of alles weer werkt. We klokken 20.15 uur als de mannen van systeembeheer het sein "brand meester" geven....en ik duik weer terug op de bank, onder een dekentje....met de verwarming op standje tropisch.....maandag is er weer een dag....

Lees verder...

Een frisse start, 2015 kan beginnen !

Van 22 dec-2 jan geen blog i.v.m. Kerstvakantie. 

Maandag start met een nieuwjaarsbijeenkomst en toespraak van Jan Wijnia. De term samen komt, net als in de kersttoespraak, diverse malen voor. We kunnen het ons als gemeente niet langer veroorloven om van achter een bureau te bedenken wat goed is voor de inwoners. Ondanks dat er taken (sociaal domein) zijn bijgekomen, geven we ook weer taken terug aan de burger. Van zorgen voor transformeert de gemeente naar zorgen dat. Nu belt de burger naar de gemeente als er een blaadje over de straat waait, dit zal op termijn niet meer gebeuren....de samenleving zal zelf meer zaken oppakken. Niet iedereen voelt dit als iets wat terug gegeven wordt, soms zal het voelen als iets dat over de schutting gegooid wordt...dat process moet dus goed en geleidelijk begeleid worden.

 In de ochtend is er nog net even tijd om de informatienota voor de gemeenteraad aan te passen. Deze gaat over de benchmark publiekszaken en de zelfevaluatie BRP (ik stuur deze nota nog via de mail toe). Verder links en rechts nog wat handen schudden en beste wensen uitdelen.  Zowel in het callcenter als aan de balie is het erg druk, dit zijn de naweeën van een paar dagen sluiting. Vrijdag 2 januari hebben er ruim 100 mensen geprobeerd om ons telefonisch te bereiken, maandagochtend tussen 08.30-10.00 uur waren dat er 111. We zijn dus meteen goed uit de startblokken.

 Vanaf 1 januari voert de gemeente wettelijke jeugdtaken uit. Bijv. bij crisissituaties komt de gemeente in actie. Dit was op 1-4 januari nog wel even spannend, we waren immers dicht. Op zaterdag 3 januari was er de eerste crisissituatie: alleenstaande moeder met 3 kleine kinderen werd gedwongen opgenomen in een gesloten inrichting. Calamiteitenteam van jeugdzorg gaat dan handelen, dienstdoende rechter doet een nooduitspraak voor tijdelijke uithuiszetting van de kinderen die op een goede plek worden ondergebracht. Dit soort situaties kan 24/7 voorkomen...daar moeten we dus op voorbereid zijn.

 

Dinsdag start met het lezen van een beleidsnota over informatievoorziening waarin ook de doorontwikkeling van de dienstverlening een prominente plaats heeft. Daarna gesprek met FIN over de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Tussendoor tijd om mail weg te werken en administratie op orde te brengen. We eindigen de dag met een overleg met Ine. We kijken samen terug op de feestdagen en blikken vooruit op de periode die voor ons ligt. Ik heb mijn zorg neergelegd over de vervanging van Monique, vakantie van Ilonka en ziekte van Truus. Team S&W is een enorm grote club met nieuwe taken, het is van groot belang dat de aansturing geborgt is. Dit snoept ongemerkt redelijk veel tijd van mij op. 's Avonds nog even op de koffie bij mijn ouders en taart te eten ter gelegenheid van de 78e verjaardag van mijn vader.

Woensdag beslaat maar een half dagje, één functionerings/beoordelingsgesprek, stukje overleg en post doornemen. Nét na de middag richting het thuisfront.

Donderdag bespreken we een hoorzitting voor die begin feb. zal plaatsvinden. Gaat om een uitschrijving uit de basisregistratie personen. Betrokken is het hier niet mee eens. Het is nu aan ons om aan te tonen waarom wij vinden dat hij wel uitgeschreven moet worden. Aansluitend overleg over verkiezingen, we lijken redelijk op schema te liggen. We gaan meedoen aan een experiment vanuit het ministerie waarbij we de dag na de verkiezingen op 1 plek alle stemmen gaan tellen. Rond de middag een voorbereidingsgesprek op de laatste MD-dag voor teamleiders en MT. Ik zit samen met 2 anderen in het zogenaamde productieteam dat het programma voor deze laatste dag maakt. Eind van de middag is er een kleine receptie om afscheid te nemen van Ad Saes, die in de afgelopen 3 jaar manager in Lingewaard is geweest. 's Avonds scholenmarkt voor Max en wat is tie enthousiast over deze volgende stap. Op de terugweg in de auto merkt hij in al zijn wijsheid op: "Ja pap, dat wordt het volgende hoofdstuk in mijn leven". In het donker krult er een kleine glimlach om mijn lippen Lachend.

Vrijdag en de week schiet alweer op. In de ochtend 2 beoordelingsgesprekken en nog tijd over om tim bij te werken (jullie ook gedaan???). Het nieuwe urenbriefje werkt een stuk makkelijker, vind je niet? In de middag neem ik me voor om te beginnen met het uitwerken van verslagen van de gesprekken....er ligt alleen nog teveel ander werk om daar aan toe te komen. Dus gaan ze maar mee onder de arm naar huis. Zondagochtend vertrekt Renate om 05.00 uur voor 3 dagen naar Frankfurt om daar op een grote textielbeurs te werken. Misschien geeft mij dit op zondag tijd om eens flink te typen. In de avond drinken we een lekker wijntje met de achterbuurtjes die zondagochtend vertrekken om 10 dagen van de Spaanse zon te genieten (met pensioen zijn heeft zo zijn voordelen blijkt nu wel). Ik droom in gedachten even weg en denk: ach, over 4 maandjes liggen we ook lekker in de zon Cool.

Turkse riviera

De week van "gras eruit....vogel erin" (voor wie bij de Kerstviering was)

Maandag beginnen we voor de verandering eens thuis. Ná een aangepast weekend i.v.m. een zieke hond (niet te verwarren met zo ziek als een hond, want dat was ik gelukkig niet Knipoog), maandagochtend nog even oppasdienst op de kleine viervoeter. In de middag 2 beoordelingsgesprekken en een regulier overleg met Ine. Bij dat laatste overleg kijken we voorzichtig vooruit naar 2015....het beloofd weer een spannend, druk, uitdagend jaar te worden waarin we ons niet hoeven te vervelen. Tot slot naar de fysiotherapeut...m'n nek doet helaas nog steeds pijn, laatste keer fysio, volgende week kraken..brrrrr Schreeuwen.

Dinsdag starten met post en mail, daarna overleg met de teamleiders Bedrijfsvoering. Daar wordt o.a. discussie gevoerd over de 3 visies die binnenkort gereed zijn (management, dienstverlening en bedrijfsvoering), de terugblik op de MT-TL-bijeenkomst van 4 dec.  en inhuur van personeel. Na de middag een vooroverleg i.v.m. een afspraak die voor woensdag staat met onze websiteleverancier SIM. De relatie met hen staat op spanning, dat wil zeggen dat we dit overleg ook goed voorbereid in willen gaan. Aan het eind van de middag een overleg met Leen de Waal over het concept teamplan 2015. Zijn alle uurtjes goed ingevuld, kloppen de aantallen onderaan de streep etc....maar we kunnen gerust zijn, teamplan ziet er goed uit (zodra deze gereed is komt ie terug in een werkoverleg).

Woensdagochtend een tweetal beoordelingsgesprekken, net na de middag met P&O de reacties op de vacature callcenter-receptie doorgesproken en aansluitend het lastige overleg met onze websiteleverancier. Met 3 man sterk kwamen ze op de proppen (commerciëel directeur, senior accountmanager en onze accountmanager). We hebben neergelegd dat we uiterst ontevreden zijn over de wijze waarop we door hen worden bediend en ervaren geen click met onze accountmanager. Onder invloed van de invoering van het zaakgericht werken loopt onze huidige leverancier SIM eruit gekieperd te worden. Dat realiseren ze zich na dit gesprek zeer goed. Aangezien ze ons contract natuurlijk liever niet kwijtraken beloven ze beterschap.

Donderdag wederom een aantal beoordelingsgesprekken, overleg met Colette en Marcel over de stand van zaken rondom iBurgerzaken en de leverancier voor drukwerk voor verkiezingen op bezoek om de bestelling voor 18 maart op te nemen. Rond de middag uitloggen en inpakken om naar de Kolk te gaan. Man, man, wat een drukte....275 medewerkers hebben zich opgegeven voor de Kerstviering. Blijkbaar slaat het programma van voorgaande jaren goed aan. We beginnen met een broodje beenham en een (heeeeeel) korte toespraak van Jan Wijnia. Daarna een weergaloos optreden van Berthold Gunster en Tim over het begrip "omdenken". Via de volgende link zie je hier meer over: http://omdenken.nl/berthold-geeft-antwoord-6/  (voor degenen die er niet bij waren). De legendarische oneliner die ik nooit meer zal vergeten : "gras eruit....vogel erin"....tja zo werkt dat bij ons mannen....

omdenken

Terwijl de meesten gezellig huiswaarts gaan met alle leuke gescoorde Kerstcadeautjes, hijs ik me in de auto om naar Huissen te gaan voor een raadsvergadering om 19.30 uur. De klok slaat 22.30 uur als we de auto weer thuis op de oprit zetten....gaaaaaaaaap, morgen nog 1 dagje.

Vrijdag nog 1 beoordelingsgesprek...we worden er handig in :-). Een kort overleg met Juridische Zaken over wanneer nu een klacht een klacht is. Zelfs wij krijgen af en toe wel eens een brief voor onze kiezen die door JZ als een klacht wordt ingeboekt. Als we dan contact leggen met de "klager" dan blijkt het vaak geen klacht, maar wil men gewoon even stoom afblazen omdat men het ergens niet mee eens is. We worden het niet helemaal eens met elkaar, maar treffen elkaar in het midden. Soms is een compromis ook best goed. Eind van de ochtend een kort overleg met Johan Hulleman over de nieuwe indeling van de weekbriefjes in TIM. In de loop van de jaren heeft er veel wildgroei in TIM plaatsgevonden, waardoor de link tussen waar men uren op schrijft en welke uren er in de begroting zijn begroot volledig weg is. Dit brengen we weer terug. Met een beetje geluk staat er 1 januari 2015 een nieuw urenbriefje voor je in TIM dat korter is, eenvoudiger is en waarbij er dus wél een link is tussen de uren die je schrijft en de uren zoals ze in de begroting staan. In de middag nog een afspraak met een KCC-coachingsbureau dat ons callcenter al meerdere keren heeft getraind. Geen afspraak om zaken te doen, meer om bij te praten. Er blijft wel een afspraak aan de gemeente Ede over in de agenda, zij schijnen leuke spullenboel in het callcenter te hebben staan....dat willen we natuurlijk zien.

 Rond 16.30 uur loggen we uit....WEEKEND !! Wel aan toe, ff lekker niks.

bankhangen

1-5 december, aftellen tot het heerlijk avondje

Maandag stond in het teken van nog enkele zieken in ons team. Er moesten gaten worden dicht gelopen en de bezetting was dunnetjes. Tussen de middag geluncht met Emile van Nassau. Ondanks dat Ed Vesters inmiddels onze P&O-adviseur is, is Emile nog erg geïnteresseerd wat er in het KCC gebeurd. Eenmaal per 3-4 maanden praten we dan even bij. In de middag kort een collega geïnformeerd over de vacature medewerker receptie/callcenter. Er is kennelijk interesse om bij het leukste team van Lingewaard te werken. Knipoog Middag afgesloten met een regulier overleg met Ine. Beetje bijtijds naar huis, want dinsdag moeten we vroeg op voor een rit die dwars door Nederland gaat.

Dinsdag start zoals gezegd vroeg...erg vroeg. De wekker staat op 06.00 uur en om 07.15 uur vertrekken we met 2 auto's richting de gemeente Tholen. Voor degenen die met aardrijkskunde niet zo goed hebben opgelet...Tholen ligt in Zeeland, op ongeveer 160 km. van Lingewaard. Het bezoek (met in totaal 8 personen van Lingewaard) staat in het teken van het zaakgericht werken. Tholen lijkt qua techniek en infrastructuur erg op Lingewaard, zij zijn alleen een stukje verder qua invoering. Een kwestie van goed afkijken wat al bedacht is dus. Ná een rit van bijna 3 uur worden we zeer gastvrij ontvangen door de collega's van de gemeente Tholen. We krijgen een heldere uitleg over de wijze die Tholen heeft gebruikt bij de invoering van het zaakgericht werken. Er is volop tijd en aandacht om vragen te stellen en rond 13.00 uur worden we naar de kantine geloodst om tijdens de lunch de laatste vragen te stellen. Rond 14.00 uur weer naar het Oosten en iets voor vieren tikken we Bemmel weer aan. Ruim 320 km. op de teller en een hoop wijzer. 's Avonds nog maar even gauw wat mail bijgewerkt...die is overdag namelijk gewoon doorgegaan.

gemeentehuis tholen

 Woensdag staan er 2 voortgangs/beooordelingsgesprekken op de planning. Daarvoor en daarna wederom aan de mail gewerkt. Vervanging van Monique Bruin vraagt tijd en aandacht, er moeten brieven getekend worden, B&W-stukken besproken worden. In zo'n club van bijna 50 mensen gebeurd een hoop, het is dus goed merkbaar als een teamleider er een poosje niet is. Halverwege de middag naar huis, morgen is er weer een dag.

Donderdag begint met een vroeg overleg met Maris over veiligheid en beveiliging aan de receptiebalie. Dit is een hot issue en we denken na over oplossingen die de veiligheid (nog) verder moeten vergroten. De rest van de dag is gepland voor een MT-TL-bijeenkomst. Er wordt vooruit geblikt naar een 3-tal visies die het MT aan het maken is (management, dienstverlening en bedrijfsvoering). Hieraan zitten ook organisatorische gevolgen vast: welke rol heeft/krijgt het MT, maar de TL's, hoe groot kunnen teams eigenlijk zijn, wat kunnen we nog behappen, willen we soms niet teveel in 1x. Verder wordt er een presentatie gegeven over UMRA en over het project zaakgericht werken. Het MBO (medewerker belevingsonderzoek) van de TL zelf komt aan de orde, binnenkort volgt er een presentatie van de TL aan het MT over dit MBO. Overleg is iets voor vieren klaar, net op tijd om rond 4 uur te starten met de training "omgaan met agressief publiek". Wederom een training die binnenkomt, zeker als je een mes van bijna 30 cm in je snufferd krijgt. Al met al weer een leerzame dag, om 19.00 uur enigszins vermoeid naar huis toe.

Vrijdag wederom 2 voortgangs/beoordelingsgesprekken. Wat een leuke gesprekken zijn het toch. Het bruist van de betrokkenheid en welwillendheid in het team. Kleine oneffenheden zijn er ook, maar daar komen we samen overheen. Het bedrijf waar alles perfect georganiseerd is moet immers nog opgericht worden. Rond 12.00 uur een verontrustend telefoontje van het thuisfront....de hond is goed ziek. Direct naar huis en de rest van de middag en avond wisselend bij de dierenarts en thuis. De kleine hummel had een heel gemeen virus opgelopen. Door overgeven en diarree binnen een paar uur bijna uitgedroogd. Het heerlijk avondje waar we met z'n allen naar uitkeken kreeg dus een iets andere invulling dan vooraf werd gedacht. Gelukkig knapt ze weer lekker op, maar ze moet nog goed verzorgd worden.....

12-16 mei !

Een hele maandag geen afspraken...wat een heerlijkheid. Eindelijk even tijd om wat orde te scheppen in een aantal zaken, tim bijwerken, paperassen opschonen. Ik besluit om vandaag in het callcenter te gaan zitten en merk dat het aantal calls lekker blijft doorlopen. Regelmatig een rondje koffie/thee doen. Einde van de middag nog even spullen bij elkaar zoeken voor de avondsessie met de raad over de voorjaarsnota en kadernota. Beetje bijtijds naar huis, want om 19.30 uur mogen we alweer aanwezig zijn. Afstand tussen mijn huis en de tabaksschuur is circa 400 meter....dat blijkt nét genoeg te zijn om nat te worden tot in de....<vul maar in>....bahbah...wat een bui. Om ongeveer 21.45 uur zijn de vragen beantwoordt (focus vooral op het sociale domein, wat gaat dat nu kosten die 3 D's en moeten we niet alvast reserveren voor mogelijke tegenvallers?).
Dinsdag...overlegdag...we starten met overleg met 1 van de callcentercollega's over een eventuele opleiding, aansluitend 2-wekelijks overleg met de teamleiders van Bedrijfsvoering. Er wordt o.a. stilgestaan bij de nieuwe opzet van het portefeuillehoudersoverleg (wekelijks overleg met de wethouder over o.a. de B&W-vergadering/voorstellen). Verder wordt stilgestaan bij de agressie-incidenten die in de afgelopen weken zijn voorgevallen. Is er sprake van een toevalligheid of een tendens, wellicht dient het idee om permanente bewaking in de hal te plaatsen opnieuw overwogen te worden. Na dit overleg een overleg met alle teamleiders. Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij het MBO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) en de verbeterplannen. In de middag verder nog een paar lastige verhuisaangiften bekeken en overleg met nog 1 van de medewerkers van het callcenter over een mogelijke opleiding.
Woensdag uitgebreide uitleg ontvangen van Juridische Zaken over de werking van de mandaatlijst die op 1 april is ingegaan. Veel zaken die voorheen op het niveau van de afdelingsmanager lagen, liggen nu bij de teamledier. Verder met Maryse van Financiën de ureninvulling voor de begroting van 2015 alvast doorgenomen. In de middag nog een overleg over de nieuwe missie voor onze interne organisatie, kernwoorden: inwonergericht, veerkrachtig, daadkrachtig.
Donderdag eindelijk (na een afspraak die we 4x hebben moeten verzetten) aan de slag met het MBO-uitslagen voor het KCC. Samen met Colette, Linda, Wilma Kersten en Kim worden de eerste stappen gezet voor het verbeterplan. Overleg met Ralph (van de website) en Judith (van informatievoorziening) en de zorg en frustratie gedeeld over hoe moeizaam het is om nieuwe projecten (bijv. e-dienstverlening) van de grond te krijgen. Hiervoor wordt gezamenlijk overleg met de afdelingsmanager voor ingepland. In de avond naar Huissen voor de politieke avond over de jaarrekening en het jaarverslag. Gelukkig zijn de meeste vragen al beantwoord en mogen we om 21.00 uur alweer naar huis :-).
Vrijdag, het weer begint alleen maar beter te worden. Overleg van maandag met onze nieuwe wethouder Helga Witjes voorbereid, idem voor overleg van dinsdag met Ine. Verder bezig geweest om gegevens in te vullen voor de benchmark publiekszaken (tussentijdse score: balie nog steeds een 8,5 telefonie nog steeds een 8,0 en website een 6,5). Om 14.00 uur naar Elst voor een prachtige middag op de golfbaan. Goede uitleg gehad en niet eens zo slecht geslagen...eigenlijk best leuk dat golven. golfbaan groot weldren
Weekend is zon, zon en nog eens zon...wat hebben we hiernaar verlangd en we staken voor de eerste maal de bbq aan. Zondagochtend even gefietst maar na een goed uur alweer thuis, het was te druk op de dijken en fietspaden...volgende keer maar vroeger opstaan.Cool
fietsen op de dijken

 

 

Gedenken en vieren

Op 4 mei gedenken we en op 5 mei vieren we. Gedenken om onze oorlogsslachtoffers te eren, de mensen die hun leven hebben gelaten in de strijd om vrijheid veilig te stellen. Vieren om stil te staan dat vrijheid een groot goed is.

Het is 4 mei 19.45 uur en Max komt binnen na een lange dag van spelen met vriendjes. Bij binnenkomst vraagt ie: "is het al begonnen?". Ik kijk op uit het boek dat ik op dat moment aan lezen ben en vraag hem wat ie bedoelt: "de herdenking pap, ik kom naar huis omdat we om 8 uur 2 minuten stil moeten zijn toch?". Met een dikke glimlach op mijn gezicht vraag ik of hij bij ons komt zitten en samen kijken we stilzwijgend naar Willem Alexander en Maxima die een enorme krans met witte rozen op het monument op de Dam leggen en de klok die geluid wordt op de Waalsdorpervlakte...zo gedenken wij degenen die hun leven lieten. Om 20.15 uur schakelt het beeld weer over naar het normale RTL4 beeld, kleine man staat op en roept..."ik ga weer verder spelen"....en zo gedenken wij.

Op 5 mei slapen we lekker uit en worden wakker met een waterig zonnetje, maar de temperatuur is al stukken lekkerder dan de dag ervoor. De weersvoorspeller kondigt een lekkere voorjaarsdag aan met temperaturen tot 20 graden. Ik neem me voor om vandaag eens een lekker stukje met de wielrenner te gaan fietsen. 's Avonds constateer ik dat er bijna 70 km op heb zitten, en aan de rode gloed op hoofd en armen te zien heeft de zon goed haar werk gedaan. Op tijd in bed, want na een week van vrij zijn begint dinsdag de nieuwe week.

Dinsdagochtend met Kim en Natascha naar Arnhem voor een overleg met het team belastingen. Altijd weer een leuk weerzien met Frank, Pam, Leon, Aya, Riekske en Ton. We evalueren kort de gang van zaken rondom de aanslagronde van einde februari en concluderen gezamelijk dat het eigenlijk heel erg goed is verlopen, weer beter dan vorig jaar. Natascha krijgt uitleg over de applicaties die men bij het team gebruikt. Het is de bedoeling dat die ook in het callcenter gebruikt gaan worden om (nog) meer vragen zelf af te kunnen handelen. In de middag een flink blok in de agenda gezet om met Maryse van Financiën te praten over input voor de begroting 2015 (jaaaa dat begint nu al). Er moet op hoofdlijnen een urenverdeling worden gemaakt door elke teamleider, later vindt de verfijning plaats. Een groot deel van de middag gaat hieraan op. Thuis even eten en om 20.00 uur weer terug voor een bijeenkomst met de nieuwe gemeenteraad. Er is een technische toelichting gepland over de jaarrekening en het jaarverslag (zeg maar het huishoudboekje in cijfers en woorden over 2013). Maar liefst 150 vragen werden vanuit de raad op de organisatie afgevuurd....3 voor het KCC...dat viel dus mee. De avond loopt anders dan verwacht omdat het beantwoorden van de 150 vragen veeeeeel meer tijd vraagt dan het programma toelaat. Om half 10 wordt de avond voortijdig afgesloten en gaan velen met een onbevredigd gevoel naar huis....maandag 12 mei volgt de herkansing.

Woensdagochtend 08.00 uur eerste afspraak. Ocaro (opleidingsinstituut voor KCC's) komt langs om te praten met Natascha en Marleen i.v.m. met een 1-jarige opleiding die mogelijk gevolgd gaat worden. De rest van de ochtend mailtjes, telefoontjes en post. Middag vrij, boodschappen, Marokkaans gekookt (was dit keer zelf de enige in huis die het wel lekker vond), avond eerste keer echt bloed gegeven bij de bloedbank en bijna 5 minuten finaal knock out gegaan in de comfortabele ligstoel, maar bijzonder goed opgevangen door de vakkundige medewerkers van Sanquin.

De donderdag van ditjes en datjes, waaronder de evaluatie van het incident met een vervelende klant op maandag 28 april. Het blijkt dat onze tolerantiegrens extreem hoog ligt en dat we erg geneigd zijn om heel erg lang te wachten alvorens de alarmknoppen in te drukken. Advies dus om die lat lager te leggen, beter 10x voor niets gedrukt dan 1x te laat. Het voorval heeft flinke impact gehad bij diverse collega's. Na goed overleg wordt er alsnog besloten om aangifte te doen en de wijkagent te informeren. Nog niet koud uit het overleg kondigt zich alweer een potentiele stennismaker aan (gelukkig meldde hij zelf al dat hij onderweg was). Rene en Ilonka staan hem te woord en kunnen in redelijkheid afspraken maken, het escaleert gelukkig niet. Uit voorzorg was het interventieteam al op standby gezet, 7 personen stonden gereed, ingrijpen was niet nodig. In de middag was er bezoek van BMC om ons te helpen bij het opstellen van een nieuwe verordering BRP en de onderliggende stukken.

Vrijdag, alweer bijna weekend. Ochtend van mails, bellen, post, maar ook uitgezocht welke prestatiedoelen we in de programmabegroting 2015 kunnen gaan opnemen. Contact gehad met onderzoeksbureau dat het klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, respons op de website blijft namelijk enorm achter. Balie en telefonie komen gelukkig wel aardig wat reacties op binnen. Begin van de middag nadere kennismaking met externe projectleider die het zaakgericht werken gaat oppakken. Gelukkig ziet ook hij de nauwe samenhang met de ontwikkeling van de dienstverlening. Tweede helft van de middag afscheid genomen van wethouders Barth van Eeten, Louis Dolmans en Kees Telder.

Lees verder...